ROC Midden Nederland benoemt Laurence Guérin en Marc Otto tot lid Raad van Toezicht

Onlangs heeft de Raad van Toezicht (RvT) van ROC Midden Nederland twee nieuwe leden benoemd: Laurence Guérin en Marc Otto. Het gaat om een aanvulling op de domeinen van onderwijs & kwaliteit en financiën & bedrijfsvoering. ROC Midden Nederland verzorgt met zo’n 1750 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 18.000 studenten in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. Als grootstedelijk ROC staat het middenin de samenleving. Samen met partners en studenten werkt het aan impactvolle uitdagingen op het gebied van energietransitie, gezondheid, duurzaam en circulair bouwen, techniek, mobiliteit en ict.

Vanaf 1 april 2022 worden Laurence Guérin en Marc Otto benoemd.

Laurence Guérin heeft inhoudelijke expertise rond burgerschap en burgerschapsvorming en met praktische onderwijsvernieuwing, ook in het MBO. Zij is Co-Leading Lector aan de Haagse Hogeschool en zij geeft leiding aan het practoraat Burgerschap van ROC van Twente. Zij heeft veel ervaring in praktische onderwijsvernieuwing en actieonderzoek op dat terrein. Bovendien heeft zij, vanuit haar bestuursfunctie bij het Rathenau Instituut, een toekomstgerichte visie op de rol van onderwijs in zaken als technologie, digitalisering en innovatie. Met haar toetreden kan zij een bijdrage leveren aan het toetsen van de strategie van ROC Midden Nederland op deze ontwikkelingen.

Marc Otto is lid van het College van Bestuur van NHL Stenden Hogeschool en heeft brede ervaring op het gebied van financiën van het publiek bekostigde onderwijs, vanuit bestuurlijke posities bij onder meer het LMC Voortgezet Onderwijs en het Deltion College. Hij heeft ook een achtergrond in advies bij zowel Ernst & Young als bij Boertien Consulting en als docent financieel management. Met zijn toetreden wordt de ervaring en expertise op het gebied van financiën, strategie en bedrijfsvoering, ook specifiek voor het reguliere onderwijs, versterkt.