Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 2505 benoemt Ronald Wilcke tot onafhankelijk voorzitter Algemene Ledenvergadering

Per oktober 2021 is Ronald Wilcke benoemd tot  onafhankelijk voorzitter Algemene Ledenvergadering. Ronald is zelfstandig coach, adviseur, voorzitter, toezichthouder en onder andere werkzaam als  vertrouwenspersoon bij JINC en Lid Raad van Advies bij startupbedrijf Play To Work en Play To School.