Samenwerkingsverband Zuid Holland West benoemt Loek Oomen tot onafhankelijk voorzitter

Samenwerkingsverband Zuid Holland West heeft Loek Oomen benoemd tot onafhankelijk voorzitter. Loek Oomen is vele jaren voorzitter geweest van het dagelijks bestuur van het RSV VO Breda, waardoor hij goed op de hoogte is van de problematiek binnen samenwerkingsverbanden VO. Daarnaast heeft hij als voorzitter van verschillende organen binnen het funderend onderwijs en daarbuiten ervaring opgedaan met het leggen van verbinding tussen partijen in het overleg met als doel te komen tot besluiten waarin een ieder zich kan vinden.