Saskia Brand-Gruwel benoemd als lid College van Bestuur Zuyd Hogeschool

De Raad van Toezicht heeft de benoeming bekend gemaakt van prof. dr. Saskia Brand-Gruwel als lid van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. Per 1 september 2019 neemt zij de portefeuille Onderwijs en Onderzoek over van dr. Kitty Kwakman, die na ruim twee zittingstermijnen een nieuwe uitdaging aangaat.

Saskia Brand-Gruwel is haar gehele carrière werkzaam in het hoger onderwijs en heeft diverse onderwijs-, onderzoeks- en managementrollen vervuld. Saskia: “Samen werken aan ‘state-of-the-art’ en eigentijds onderwijs, zodat we onze studenten kunnen helpen hun dromen voor de toekomst waar te maken, dat vind ik een mooie uitdaging en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”