Schiphol Area Development Company benoemt Paul Meulenberg tot lid Raad van Commissarissen

Op 30 juni 2021 is Paul Meulenberg benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de Provincie Noord Holland tot lid Raad van Commissarissen Schiphol Area Development Company (SADC). Paul Meulenberg is senior partner bij Deloitte Financial Advisory en vele jaren actief als adviseur in de vastgoedsector. Daarnaast is Paul Meulenberg Lid van Raad van Toezicht bij de Hogeschool Utrecht en betrokken als bestuurder en adviseur bij andere organisaties.