SILFO benoemt Rob Janssen tot voorzitter Raad van Toezicht

Rob Janssen is per 1 mei 2024 toegetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht van SILFO (Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs).

Samen met de heer drs. F.H.G.M. van den Berg, mevrouw ir. J.M.G. Driessen-Engels MBA, de heer ing. W.R.M. Hendriks BSc, mevrouw drs. R.G.B. Hoekman-Sulman, de heer ir. E.H. Munnik, mevrouw drs. M.C.H. Rietveld-Senden en mevrouw mr. L.M. Sjouw vormt hij vanaf dat moment de Raad van Toezicht.

Rob Janssen was voorheen werkzaam als belastingadviseur en partner bij PwC en heeft daarnaast diverse maatschappelijke nevenfuncties vervuld.

Rob Janssen: “Na een focus op cultuur en maatschappij is onderwijs een nieuw aandachtsgebied voor mij waarvan de relevantie natuurlijk evident is. Overal en in de Brainport Regio eens te meer. SILFO speelt in dit opzicht een belangrijke rol en zal de komende jaren ook nog verder uitgedaagd worden in onze dynamische omgeving. Met de Raad van Toezicht en het team speel ik daar graag een rol in”.

De Raad van Toezicht heeft alle vertrouwen in deze nieuwe samenstelling: “Met deze kwaliteiten is de Raad van Toezicht goed in staat de toekomstige koers van SILFO verder uit te bouwen.”

SILFO biedt openbaar en algemeen bijzonder onderwijs, met scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Daarbij richten zij zich ook op het verzorgen van internationaal onderwijs.