SLO benoemt Elbert Dijkgraaf en Marijke Kral tot lid Raad van Toezicht

Per 1 juli 2022 is Elbert Dijkgraaf benoemd tot lid Raad van Toezicht bij SLO. Elbert is voormalig accountant, adviseur, coach en toezichthouder. Hij volgt Arno Geurtsen op die in februari 2022 na een periode van zes jaar aangaf het toezichthouderschap niet meer met zijn drukke werkzaamheden te kunnen combineren.

Per 1 september 2022 is Marijke Kral benoemd tot lid Raad van Toezicht bij SLO. Marijk is Lector Leren met ict bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Zij volgt Monique Volman op die na een periode van bijna acht jaar haar functie per 1 september aanstaande neerlegt.