SLO benoemt Erna van Hest tot manager voortgezet onderwijs

Erna van Hest start begin augustus 2024 bij SLO in de functie van manager van de afdeling voortgezet onderwijs. Erna van Hest heeft vanuit verschillende functies en rollen kennis opgedaan van zowel het primair- als voortgezet onderwijs. Zij was onder andere afdelingshoofd en toetsdeskundige moderne vreemde talen bij CITO, directeur van een universitaire lerarenopleiding, ontwikkelaar van een tweejarige educatieve master voor primair onderwijs (EMPO) en vertegenwoordiger van de universitaire lerarenopleiding voor primair- en voortgezet onderwijs in de Amsterdamse onderwijsregio. SLO kijkt erg uit naar de samenwerking met Erna.