Stadsherstel Den Haag benoemt Lilian Kusters tot directeur-bestuurder

Per 1 maart 2021 is Lilian Kusters begonnen als nieuwe directeur bij Stadsherstel Den Haag en Omgeving. Lilian heeft architectuurgeschiedenis en rechten gestudeerd. Na jaren als advocaat gewerkt te hebben, is zij inmiddels 19 jaar actief in het monumentale erfgoed. Zo was zij bij het ministerie van OCW nauw betrokken bij de modernisering van het monumentenbeleid en heeft ze verschillende functies vervuld bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De afgelopen jaren was Lilian werkzaam als ontwikkelingsmanager en architectuurhistoricus bij Schakel & Schrale, een restauratiebouwbedrijf gespecialiseerd in monumenten.