Stichting Carmelcollege benoemt Jan Kees Meindersma tot lid College van Bestuur

De Raad van Toezicht van Stichting Carmelcollege heeft de heer Jan Kees Meindersma MBA benoemd tot lid College van Bestuur van Stichting Carmelcollege. De benoeming gaat in per 1 oktober 2023.

De heer Meindersma is sinds 2016 voorzitter van het College van Bestuur van Stichting De Groeiling. Dit is een katholiek en interconfessioneel schoolbestuur in het primair onderwijs met 23 scholen. De afgelopen jaren werkte hij daar onder meer aan een versterkte samenwerking tussen de onderlinge scholen en had hij o.a. bedrijfsvoering, HR, ICT, huisvesting en onderwijs & kwaliteit in zijn portefeuille.

Uit de gevoerde selectiegesprekken en via de ingewonnen referenties komt het beeld naar voren van een mensgerichte, politiek-strategisch onderlegde bestuurder die complementair is aan de voorzitter College van Bestuur. De Raad van Toezicht is mede daarom ervan overtuigd in de heer Meindersma een uitstekend lid College van Bestuur te hebben gevonden en wenst hem veel succes en plezier bij Stichting Carmelcollege.