Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden benoemt Joke Snippe tot lid College van Bestuur

Mevrouw dr. J. (Joke) Snippe MBA MSc is benoemd tot lid van het College van Bestuur van SCOH. Joke Snippe heeft in haar loopbaan verschillende functies in het hoger onderwijs vervuld en gedurende de laatste zeven jaar was zij voorzitter van het College van Bestuur van de Marnix Academie (lerarenopleidingen basisonderwijs) in Utrecht. Daarnaast is zij actief als toezichthouder, onder meer in de Raad van Toezicht van SCO Delft (basisonderwijs) en in de Raad van Toezicht van mboRijnland.