Stichting De Zijlen benoemt Kor de Groot tot lid Raad van Toezicht

Per 1 maart 2023 treedt Kor de Groot toe als lid Raad van Toezicht: financiën & control bij Stichting De Zijlen.

Hij volgt daarmee Edwin Sinnema op, die vertrekt vanwege het aflopen van zijn tweede zittingstermijn. Kor de Groot is in het dagelijks leven directeur Shared Service Organisatie Noord bij het ministerie van OCW. “Met zijn kennis en ervaring in zowel Finance als ICT, hebben we een waardig opvolger gevonden. Zo blijft met hem de mix van competenties en personen in onze raad op sterkte”, aldus voorzitter van de Raad van Toezicht Henk Bakker.

Kor de Groot: “Ik kijk er naar uit om me in te zetten als toezichthouder bij De Zijlen. Als echte Noorderling en maatschappelijk betrokken voel ik mij verbonden met deze organisatie. De gehandicaptenzorg draag ik vanuit persoonlijke ervaringen een extra warm hart toe. Dat alles komt mooi samen in mijn nieuwe rol bij De Zijlen”.