Stichting Dunavie benoemt Mariken Govaert tot lid Raad van Commissarissen

Met ingang van 1 augustus 2021 is Mariken Govaert benoemd tot lid Raad van Commissarissen bij stichting Dunavie met als aandachtsgebied Vastgoed & Projectontwikkeling. Tevens is zij directeur Vastgoed & Facilitair bij Altrecht GGZ.