Stichting Het Rijnlands Lyceum benoemt Erica van Langen tot rector Rijnlands Lyceum Oegstgeest

Per 1 januari 2021 is mevrouw drs. G.W.M. (Erica) van Langen benoemd tot rector van Rijnlands Lyceum Oegstgeest. Sinds 2014 is zij rector van het Tabor College Oscar Romero in Hoorn. Zij volgt John Swieringa op die eind oktober met pensioen gaat.

De benoeming is tot stand gekomen na een reeks van gesprekken met een breed samengestelde benoemingsadviescommissie en met een adviescommissie vanuit de MR. Beide commissies oordeelden unaniem positief over haar benoembaarheid.

Erica van Langen is een rector met brede ervaring in alle thema’s die spelen in een scholengemeenschap. Ze zal met enthousiasme en met een open houding de school gaan leren kennen, waarderend wat er is en samen met het team verkennend wat nodig is voor de toekomst.