Stichting Het Rijnlands Lyceum benoemt Wendy Groen tot rector Rijnlands Lyceum Wassenaar

Per 1 januari 2023 wordt Wendy Groen benoemd tot rector van Rijnlands Lyceum Wassenaar. Zij volgt Jan Leuiken op, die in december afscheid neemt en met pensioen gaat. Sinds 2018 is Wendy directeur van Wolfert Tweetalig, een school voor 1500 havo- en vwo-leerlingen in Rotterdam.

Wendy Groen behaalde haar bachelor en master Engels aan de universiteit Leiden. Na lange tijd leraar te zijn geweest bij diverse scholen werd ze afdelingsleider, eerst voor een Technasium en later voor Tweetalig Onderwijs. Naast haar huidige functie van directeur is Wendy onder meer actief bij Nuffic als visitator tweetalig onderwijs en als voorzitter van het Netwerk Chinees.