Stichting Onderwijsgeschillen benoemt Marg Janssen-Witteveen en Johan Spronk tot lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Onderwijsgeschillen heeft twee nieuwe leden benoemd.

Voor toezichthouder met het profiel juridische dienstverlening & ondernemerschap is Marg Janssen-Witteveen benoemd met ingang van 1 januari 2021. Marg is werkzaam als (kinder)rechter bij de rechtbank Midden-Nederland. Daarnaast vervult zij nog een aantal nevenfuncties zoals lid raad van toezicht bij Merem Revalidatie en lid raad van toezicht NVVC (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie).

Voor toezichthouder met het profiel onderwijs-bestuurlijk wordt Johan Spronk benoemd met ingang van 1 april 2021. Johan is werkzaam als voorzitter College van Bestuur bij ROC Midden-Nederland. Tevens is hij lid Raad van Toezicht bij Talent Primair en bekleedt hij een aantal bestuursfuncties.