Stichting Onderwijsgeschillen benoemt Yvonne van Mierlo tot lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Onderwijsgeschillen heeft per 1 april 2022 Yvonne van Mierlo benoemd tot lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied jeugd, onderwijs & samenleving.
Yvonne is vanaf 1990 actief in bestuurlijke functies, waaronder wethouder Economische en Sociale Zaken van de gemeente Helmond en Voorzitter van de Raad van Bestuur Movisie. Yvonne is vanaf juni 2018 algemeen directeur bij Ergon Participatiebedrijf. Ergon is een werkleerbedrijf voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast vervult zij een aantal nevenfuncties.