Stichting Onderwijsgroep Midden-Friesland benoemt Merijn Sprenger tot voorzitter College van Bestuur

Met ingang van 1 januari 2023 wordt Merijn Sprenger de bestuurder van de nieuwe Onderwijsgroep Midden-Friesland. Deze onderwijsgroep ontstaat op dezelfde datum door de fusie van OSG Sevenwolden en het Bornego College. Merijn Sprenger is momenteel rector van Baken Park Lyceum in Almere en toezichthouder in het basisonderwijs in Oost-Nederland. Hij is de opvolger van Hans Wildeboer (bestuurder bij het Bornego College) en Judith Steenvoorden (bestuurder a.i. bij OSG Sevenwolden).

Onderwijsgroep Midden-Friesland verzorgt het voortgezet onderwijs aan alle niveaus in de regio Heerenveen, Grou en Joure voor ongeveer 4500 leerlingen. Hiermee is onze onderwijsinstelling één van de grotere onderwijsorganisaties in Friesland. Door de fusie wordt de kwaliteit van het aanbod geborgd en wordt ingespeeld op een op termijn dalend leerlingenaantal in de regio.

De Raad van Toezicht ziet in Merijn Sprenger een verbindende persoonlijkheid die de nieuwe onderwijsorganisatie verder vorm kan geven én samen met de verschillende scholen kan zorgen voor een breed en gevarieerd onderwijsaanbod in de regio.