Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen benoemt Patrick Went, Elke Ennen en Anke Velter-Vries tot lid Raad van Toezicht

Afgelopen maand heeft Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen drie nieuwe leden welkom geheten in de Raad van Toezicht. Patrick Went, Elke Ennen en Anke Velter-Vries zijn benoemd als nieuwe leden. Het voorzitterschap zal worden overgenomen door Linda Beekman.