Stichting Protestants Christelijk Basis Onderwijs Apeldoorn benoemt Monique Stam en René van der Pot tot lid Raad van Toezicht

Monique Stam en René van der Pot worden per half oktober 2020 benoemd tot lid Raad van Toezicht bij Stichting Protestants Christelijk Basis Onderwijs Apeldoorn.

Monique Stam is werkzaam als Directeur Dienst Bestuurszaken en Informatiemanagement en Secretaris College van Bestuur bij Hogeschool Saxion. Monique neemt brede kennis en ervaring mee op het terrein van o.a. HRM, juridische zaken en de gehele planning en control cyclus incl. medezeggenschapstrajecten.

René van der Pot is werkzaam als CFO bij HPI-Group. René heeft een positief, kritische kijk op het onderwijs, vanuit een financieel en economisch gezichtspunt.