Stichting RIONED benoemt Hilde Niezen tot directeur

Met ingang van 1 januari 2022 is Hilde Niezen benoemd als nieuwe directeur van Stichting RIONED. Zij is nu nog wethouder in Gouda en landelijk actief op het gebied van water, klimaatadaptatie en bodemdaling. Zij volgt Hugo Gastkemper op die na 22 jaar terugtreedt tijdens de RIONEDdag op 27 januari 2022.