Stichting Sophia Scholen benoemt Lisette Bastiaansen en Jessica Teunissen tot lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Sophia Scholen heeft Lisette Bastiaansen en Jessica Teunissen benoemd tot lid Raad van Toezicht met (inhoudelijke) ervaring op het gebied van onderwijs & kwaliteit.

Lisette is een pedagogisch denker met een grote affiniteit voor relationeel denken en werken in opvoeding en onderwijs. Ze werkt als zelfstandig onderzoeker en schrijver en is daarnaast als onderzoeksbegeleider verbonden aan zowel de Universiteit voor Humanistiek als de Masteropleiding Pedagogiek bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Ook is ze bestuurslid bij het Relation Centered Education Network, een wereldwijd netwerk van wetenschappelijk onderzoekers en beleidsmakers die op verschillende manieren de interpersoonlijke relatie leraar-leerling in onderwijs wil agenderen en versterken.

Jessica is sectordirecteur Onderwijs, Kwaliteit en ICT bij Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). In deze functie is zij verantwoordelijk voor de kwaliteit en onderwijsontwikkeling op 37 scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en 21 peuterscholen. Met visie, kennis en ervaring op het gebied van leidinggeven aan professionals, onderwijsinnovatie, onderwijskwaliteit en onderwijsontwikkeling werkt zij met plezier en enthousiasme aan de versterking van het onderwijs in de brede zin van het woord.