Stichting Spectrum, partner met elan benoemt José Hendriksen tot lid Raad van Toezicht

Onlangs is José Hendriksen benoemd tot lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied maatschappelijk ondernemerschap bij Stichting Spectrum, partner met elan, een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. José is tevens directeur van Stimulansz, dè kennisleider in het sociaal domein op het gebied van de Participatiewet, Wmo, Jeugd- en Schuldhulpverlening.
Daarnaast is zij o.a. voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting JIM, lid Raad van Toezicht van IVN en lid Raad van Commissarissen bij Sité Woondiensten.