Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden benoemt Patrick Pijnenburg tot rector Athena/lid College van Bestuur

De Raad van Toezicht is zeer verheugd te kunnen berichten dat Patrick Pijnenburg per 1 juni 2021 benoemd is als nieuwe rector locatie Athena/lid van het College van Bestuur.

Patrick is oud-leerling van het Sint-Oelbert Gymnasium Oosterhout (NB) en kwam er tijdens zijn studie (gedrags)biologie achter dat er onderwijsbloed door zijn aderen stroomde. Hij stond voor de klas bij het Visser ’t Hooftlyceum, legde zich toe op leerlingbegeleiding en onderwijsvernieuwing. Patrick was onderwijsadviseur van PO tot HBO en trad vervolgens toe tot de Hogeschool Leiden en vervulde daar de functies van onderwijsmanager Informatica en sinds 2015 faculteitsdirecteur Science & Technology. Hij is een echte onderwijsman, zich zeer bewust van de essentiële rol die het voortgezet onderwijs, en in het bijzonder het gymnasiaal onderwijs, speelt in de ontwikkeling van adolescenten.