Stichting Trajectum benoemt Flory Bruggeman tot lid Raad van Toezicht

Flory Bruggeman is benoemd tot lid Raad van Toezicht, portefeuille kwaliteit en zorg, bij Stichting Trajectum. Flory is (gezondheids)jurist en psychiater. Zij werkt als psychiater bij diverse instellingen zoals onder andere GGZ-centraal Hilversum, Abrona en het Centrum voor Consultatie en Expertise te Utrecht (CCE). Tevens vervult zij een aantal nevenfuncties: zij is lid van het Regionaal Tuchtcollege Den Haag, lid van de Raad van Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en lid van de klachtencommissie Altrecht.