Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA) benoemt Jasmijn Kester tot lid College van Bestuur

Op 1 maart 2020 start Jasmijn Kester als lid College van Bestuur bij Stichting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA). Jasmijn is haar loopbaan gestart als leerkracht in het basisonderwijs in Rotterdam. Later heeft zij de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs, eerst als docent en vervolgens als schoolleider.