Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid benoemt Marco Loos, Wieke Geesink en Wilmer Smeenk tot lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid heeft in december 2020 tijdens de RvT vergadering drie nieuwe leden benoemd. Het gaat om Wieke Geesink, Marco Loos en Wilmer Smeenk. Marco Loos is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Europees Consumentenrecht, bij de Universiteit van Amsterdam. Wieke Geesink is eigenaar van First Human Resources en interim-manager HR. Wilmer Smeenk is corporate finance officer.