SVO vakopleiding food benoemt Anke van Bodegom tot voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SVO vakopleiding food heeft Anke van Bodegom per 1 september 2022 benoemd tot nieuwe voorzitter Raad van Toezicht. Van Bodegom volgt in deze functie voorzitter Corrie Vinckers op.

Anke van Bodegom was tot tweeëneenhalf jaar geleden voorzitter College van Bestuur van het SOMA College, eveneens een MBO vakinstelling. Beide vakinstellingen vertonen veel overeenkomsten vanwege het unieke landelijk karakter, de sterke band met het bedrijfsleven en het goede imago in de sector. Daarnaast is zij onder andere bestuurslid geweest van de MBO raad.

Margreet Hovenkamp, vicevoorzitter Raad van Toezicht: “We zijn verheugd over de aanstelling van Anke van Bodegom. Zij combineert een ruime bestuurlijke ervaring in het MBO onderwijs met het houden van toezicht. Ze heeft een open en constructieve houding waarmee het innovatieve onderwijs van SVO zich verder kan ontwikkelen”.

Anke van Bodegom: “Vanuit mijn ervaring als bestuurder ken ik de uitdagingen van een landelijke opererende vakschool. Ik ben bekend met de ontwikkelingen en de vele uitdagingen die het MBO de komende jaren tegemoet zal zien. Ik heb er veel zin in om mijn bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van SVO”.

 

De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat de Anke van Bodegom als geen ander past bij de bestuurlijke uitdagingen in het MBO onderwijs. De Raad van Toezicht wenst haar veel succes in haar nieuwe functie en ziet uit naar een plezierige en constructieve samenwerking om de ambitieuze doelstellingen van SVO te realiseren.