SWV Kindkracht & SWV VOVPR benoemen Rob Elgershuizen tot lid Raad van Toezicht

Stichting Samenwerkingsverband Kindkracht en Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten-Rozenburg (VOVPR) hebben Rob Elgershuizen benoemd tot lid Raad van Toezicht met specifieke kennis en deskundigheid op het gebied van voortgezet onderwijs. Het betreft een vacature op bindende voordracht van de Ondersteuningsplanraad (OPR) VOVPR.