SWV Passend Onderwijs Apeldoorn benoemt onafhankelijke bestuursleden

In het toezichthoudende bestuur van SWV Passend Onderwijs Apeldoorn zijn twee onafhankelijke leden toegetreden, namelijk Jindra Divis als voorzitter en Jo van Kalsbeek als bestuurslid met de specialisatie financiën.

Jindra Divis is in het dagelijkse leven algemeen directeur van SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Ooit begonnen als universitair docent geschiedenis en vervolgens manager en bestuurder bij Nuffic en het Europees Platform. Zijn aandachtsgebieden waren o.a. diplomawaardering, onderwijskwalificaties en kwaliteitszorg in het hoger onderwijs en meertaligheid en internationaliseringsconcepten in het primair en voortgezet onderwijs. Hij is ook toezichthouder in het voortgezet onderwijs.

Jo van Kalsbeek is in het dagelijkse leven lid van het bestuur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en behartigt hierbij de portefeuille van risicomanagement, financiën en IT/informatie management. Ook heeft hij vele jaren ervaring in de financiële (bancaire) wereld opgedaan. Naast de genoemde “hoofdfunctie” is Jo ook toezichthouder bij een van de grotere kinderopvangorganisaties in Nederland en bij een ziekenhuis in het noorden van het land. Hierbij is hij ook altijd lid of voorzitter van de audit commissies. Eerder is hij ook lid geweest van het algemeen en dagelijks bestuur van een primair onderwijsorganisatie.