Tijs van Lieshout nieuwe commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland

Het bestuur van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft de heer Tijs van Lieshout aangesteld als commandant van de Brandweer Amsterdam-Amstelland.

De heer Van Lieshout is momenteel Algemeen Directeur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Daarnaast is hij voorzitter van de landelijke Raad van Directeuren Veiligheidsregio’s. De heer Van Lieshout heeft een lange staat van dienst binnen de brandweer. Hij was onder meer Regionaal Commandant bij Brandweer Gelderland Zuid (tussen 2003 en 2006) en Veiligheidsregio Limburg-Noord (tussen 2014 en 2017). Ook heeft hij verschillende (ad interim) rollen vervuld in veiligheidsorganisaties, zowel bij overheden als in het bedrijfsleven.

Tijs van Lieshout heeft de opdracht om de ingezette koers van modernisering van de brandweer verder voort te zetten. Het bestuur van de veiligheidsregio ziet in Van Lieshout een brandweercommandant met zeer brede ervaring op het gebied van veiligheid, die in staat wordt geacht de volgende fase in het complexe moderniseringsproces van de brandweer tot een open, flexibele en diverse organisatie tot stand te brengen.

De Ondernemingsraad van Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft positief geadviseerd over de aanstelling van Tijs van Lieshout.

Tijs van Lieshout treedt op 1 oktober 2019 in dienst. Leen Schaap zal op dat moment zijn werkzaamheden overdragen aan zijn opvolger.