Universiteit van Amsterdam benoemt Chris Marcelis tot directeur bedrijfsvoering FNWI

Per 1 januari 2020 begint Chris Marcelis als directeur bedrijfsvoering aan de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatie (FNWI). Als lid van het directieteam van de faculteit wordt hij verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, ICT, technologie, huisvestingsontwikkeling en marktontwikkeling/valorisatie-ondersteuning.

De afgelopen 11 jaar was Marcelis werkzaam als directeur bedrijfsvoering van de faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In die rol heeft hij veel ervaring opgedaan in het integrale management van de bedrijfsvoering disciplines die van belang zijn bij een faculteit als FNWI. In zijn voorgaande positie in het managementteam van STW/NWO deed hij ruime ervaring op met publiek-private samenwerkingen, de financiële en bestuurlijke leiding over complexe onderzoeksprojecten, marktontwikkeling en de valorisatie van wetenschappelijke resultaten.

Marcelis studeerde bioprocestechnologie aan WUR. Na zijn afstuderen werkte hij als procestechnoloog en onderzoeker bij Paques Bio Systems, waarnaast hij in 2002 tevens aan WUR promoveerde op biologische ontzwavelingsprocessen. Later behaalde hij een MBA (MSc) aan de Twente School of Management.