Directeur-bestuurder

kandidaten gepresenteerd
  • Ingezette strategie en transitie voortvarend verder ter hand nemen.
  • Doorontwikkelen van de organisatie, passend bij de opgaven en ambities.
  • Verbindende, inspirerende persoonlijkheid die ruimte geeft en samenwerking zoekt.


Sollicitatieformulier