Lid Raad van Toezicht

open vacature De Raad van Toezicht van Koninklijke Auris Groep is voor het aandachtsgebied onderwijs/bedrijfsvoering op zoek naar een ervaren en betrokken lid Raad van Toezicht.

Competenties aandachtsgebied onderwijs/bedrijfsvoering
 • overstijgende visie op kwaliteitszorg in zijn algemeenheid en affiniteit met het (speciaal) onderwijs en zorg;
 • deskundig op het terrein van financiën en bij voorkeur binnen de sector bekostigd onderwijs en/of zorg;
 • brede bestuurlijke dan wel eindverantwoordelijke ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, ICT/digitalisering en huisvesting;
 • het vermogen de cijfers te beoordelen in het licht van de strategie en de opgaven van Auris;
 • ervaring met kwaliteitssystemen en extern toezicht c.q. inspectie;
 • constructief kritische opstelling en in staat om vanuit de rol van toezichthouder zicht te hebben op de inrichting van het systeem van kwaliteitszorg;
 • vanuit eigen visie op en ervaring met maatschappelijke en governance vraagstukken bijdragen aan de vertaling ervan naar onderwijs en zorg en de ontwikkeling van leerlingen, cliënten en professionals;
 • relevante bestuurlijke ervaring in het (voortgezet) onderwijs dan wel op een andere manier kennis en ervaring opgedaan over of in het onderwijs;
 • vanuit de toezichthoudende rol de organisatie qua onderwijsprocessen doorgronden, met een scherp oog voor relevante vraagstukken rondom onderwijskwaliteit en -innovatie;
 • gemakkelijk benaderbaar, oog voor en inlevingsvermogen in (de belangen van) de leerling/cliënt, ouders en personeel.


 • Standplaats: Rotterdam
 • Bezoldiging: ca. € 12.000,- per jaar
 • Sluiting reactietermijn: 25 augustus 2024
 • 1e gespreksronde: 6 september 2024


Sollicitatieformulier