Rector/bestuurder

kandidaten gepresenteerd
  • Richting geven aan toekomstbestendig en voor leerlingen aansprekend onderwijs.
  • Invulling geven aan een cultuur waarin samenwerken, leren en verantwoordelijkheid centraal staan.
  • Profileren van een onderscheidend aanbod in verbinding met regionale onderwijspartners.


Sollicitatieformulier