Rector Socrates/lid College van Bestuur

kandidaten gepresenteerd modern en ambitieus gymnasium met vele tradities

Vanwege het vertrek van de rector van de locatie Socrates, tevens lid van het College van Bestuur zoekt de Raad van Toezicht van het Stedelijk Gymnasium Leiden een stevige en gedreven rector-bestuurder.

 • standplaats: Leiden
 • salaris: in overeenstemming met CAO Bestuurders Funderend Onderwijs
 • reageren: uiterlijk 23 maart 2024
 • presentatie kandidaten: 25 maart 2024
 • gesprekken: 29 maart en 2 april 2024

De opdracht
De opdracht aan het College van Bestuur:
 • met oog voor de traditie en de rijke cultuur de school op de terreinen onderwijs(kwaliteit), personeel(beleid) en bedrijfsvoering blijvend vernieuwend positioneren en profileren;
 • strategische kansen voor de school signaleren en vanuit de missie en visie van de school benutten door proactief optreden en sterk zijn in netwerken;
 • zorgdragen voor een stabiele bedrijfsvoering en een toekomstbestendige financiële positie;
 • de visie ontwikkelen, samen met de organisatie, op het gymnasium van de toekomst;
 • enerzijds inspirerend, coachend en toegankelijk rector zijn, anderzijds de rol van analytisch en strategisch bestuurder invulling geven;
 • constructief samenwerken met de medezeggenschapsraad en goed contact onderhouden met de leerlingenraad;
 • een toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid en modern werkgeverschap vormgeven, waarbinnen ruimte is voor ontwikkeling en professionalisering;
 • zorgdragen voor de ontwikkeling van de school als moderne, professionele leer- en werkgemeenschap. 

Functie-eisen
 • u beschikt bij voorkeur over ruime leidinggevende ervaring in een instelling voor voortgezet onderwijs;
 • u geeft consistent en constructief leiding aan de school en bent in staat gebleken op soepele wijze in een organisatie van academici ieders inbreng tot zijn recht te laten komen;
 • u weet dat delegeren noodzakelijk is, maar met behoud van de integrale eindverantwoordelijkheid en met inzicht in het belang van professionele ondersteuning;
 • u beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, bent sociaal vaardig, bindend en empathisch;
 • u heeft uw sporen verdiend in personeels- en kwaliteitsbeleid;
 • u weet ontwikkelingen in het onderwijs te stimuleren;
 • u heeft een afgeronde academische opleiding;
 • u heeft up-to-date kennis van en visie op financiën, HRM en ICT;
 • u heeft een relevant netwerk of kunt dit snel opbouwen. 

Download het profiel voor de uitgebreide profielschets.


Sollicitatieformulier