Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs benoemt Jos van Nunen tot lid Raad van Toezicht

Jos van Nunen is tijdens de Ledenraadvergadering op 20 juni jongstleden per 1 juli 2024 benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Jos is benoemd op voordracht van de Raad van Toezicht.