Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs benoemt Wilma de Koning en Joke Snippe tot lid raad van toezicht

De ledenraad van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft per 1 juli 2020 Wilma de Koning en Joke Snippe benoemd in de raad van toezicht.

Wilma de Koning, vicevoorzitter college van bestuur van de Radboud Universiteit, is benoemd op voordracht van de raad van toezicht. Zij volgt Eddy Vaassen op.

Joke Snippe, voorzitter college van bestuur van de Marnix Academie, opleiding voor leraren basisonderwijs te Utrecht, is benoemd op voordracht van de leerlinggeleding van de GMR. Zij volgt Marijke Kral op.