Windesheim benoemt Anne Flierman tot voorzitter Raad van Toezicht

Anne Flierman is per 1 januari 2022 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van Windesheim.

Anne Flierman, tot en met april van dit jaar voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), volgt Peter den Oudsten op, die na twee termijnen reglementair niet meer herbenoembaar was. Voordat Flierman in 2013 bij de NVAO startte was hij 12 jaar bestuurder in het hoger onderwijs, eerst als vicevoorzitter van het bestuur van Universiteit Maastricht, daarna als bestuursvoorzitter van Universiteit Twente.

Eerder vervulde hij verschillende directiefuncties bij de gemeente Arnhem en Rotterdam. Van 2009 – 2019 was hij lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, met onder andere volksgezondheid, onderwijs, ruimtelijke ordening en energietransitie als aandachtsgebieden. Daarnaast heeft Anne Flierman ruim 20 jaar ervaring als toezichthouder bij organisaties in de sectoren zorg, onderwijs, natuur en energie.

Erica van Lente, voorzitter Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht: ‘We zijn blij dat Anne Flierman de Raad van Toezicht als voorzitter komt versterken. Met zijn uitgebreide kennis en ervaring in het hoger onderwijs én zijn langjarige ervaring als toezichthouder, is Anne een waardige opvolger van Peter den Oudsten’.

De Raad van Toezicht van Windesheim bestaat per 1 januari 2022 uit voorzitter Anne Flierman, Erica van Lente (voorzitter Remuneratiecommissie), Yvonne Burger (voorzitter Onderwijs- en Onderzoekcommissie), Peter Jaspers (voorzitter Auditcommissie) en Walter Bak (lid Auditcommissie).