WMD Drinkwater N.V. benoemt Jeroen Regtuijt en Gerard Kremer tot lid raad van commissarissen

Op de aandeelhoudersvergadering van 16 juni 2023 zijn Jeroen Regtuijt en Gerard Kremer benoemd als lid van de raad van commissarissen.

Jeroen Regtuijt werkt sinds 2018 als directeur-bestuurder bij Yorneo. Over zijn toetreding aan de raad van commissarissen van WMD is hij enthousiast. ‘Het leveren van schoon en veilig drinkwater. De WMD vervult daarmee een relevante en maatschappelijke taak. En de WMD legt daarbij de lat hoog in het klantperspectief, door zich als monopolist te verplichten onberispelijke dienstverlening te leveren. Dat vind ik een mooi en sterk uitgangspunt!’, aldus Regtuijt.

Gerard Kremer is voorzitter van Platform Groen Gas (2022) en Toerisme Alliantie Fryslân (2017). Daarnaast is hij commissaris bij House of Happiness/Royal Vriesco, AB-lid bij Waterschap Noorderzijlvest en bestuurslid bij Maggie’s Center Groningen. Ook Kremer reageert enthousiast op zijn benoeming: ‘Ook ben ik mij bewust geworden van het feit dat beschikbaarheid van zoet water voor inwoners en bedrijven geen vanzelfsprekendheid is. Klimaatverandering betekent wat mij betreft dat zoet water beschikbaar houden een hoge prioriteit heeft en veel aandacht verdient. Eenieder in ons land zal zich bewust moeten zijn van de schaarste die zou kunnen ontstaan en het gedrag daarop aanpassen. Deze actuele vraagstukken motiveren mij om te solliciteren naar commissaris bij WMD’.