Zuidwester benoemt Niels van ’t Hoff en Yvette Huige tot lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Zuidwester wordt begin 2024 met twee nieuwe leden Raad van Toezicht versterkt. Zij nemen de plaats in van Saskia van Opijnen en Tanja ten Berge, die na twee zittingstermijnen afscheid nemen.

Niels van ’t Hoff start per 1 januari 2024 als lid en zal ook zitting nemen in de auditcommissie. Niels is van huis uit wetenschappelijk opgeleid als bedrijfskundige, financieel econoom en registercontroller. Hij is zijn carrière gestart in de psychiatrie, maar na enkele jaren overgestapt als financieel auditor bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanuit zijn sociaal economische visie hield hij toezicht op de rechtmatige besteding van Europese subsidies voor mensen met een verstandelijke beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Na een management ontwikkeltraject binnen de Rijksoverheid is Niels uiteindelijk overgestapt, terug naar de zorg. Hedendaags is hij bij Enver jeugd- en opvoedhulp werkzaam als directeur bedrijfsvoering en servicecentrum. Niels zijn specialisatie stoelt op financiën, ICT, applicaties en vastgoed. Hier ziet hij aansluiting vanuit de bestaande inhoudelijke vraagstukken bij Zuidwester, maar vooropgesteld zet hij zich graag in voor een inclusieve samenleving die hij qua inzet bij Zuidwester terugziet.

Per 1 februari 2024 start Yvette Huige als lid en zij zal aan de kwaliteitscommissie deelnemen. Yvette is sinds enkele jaren directeur-bestuurder bij een brede welzijnsorganisatie in IJsselstein en omstreken. Daarvoor heeft zij ruim 20 jaar in de zorg gewerkt en beklede diverse lijn- en staffuncties in de (forensische) psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Werken aan mogelijkheden voor een waardevol leven is een missie die Yvette aanspreekt. “Ik heb de verstandelijk gehandicaptensector leren kennen als een warme, vriendelijke en zorgzame sector waar het draait om betekenisgeving, ik kijk er naar uit hier een bijdrage aan te mogen leveren vanuit een toezichthoudende rol”. Yvette staat voor kwaliteit van zorg met oog voor de mensen die de zorg leveren en de mensen die ervan afhankelijk zijn.

Zuidwester is erg blij met de aanstelling van Niels en Yvette en heeft er alle vertrouwen in dat zij vanuit hun ervaring en expertise van toegevoegde waarde zullen zijn in de Raad van Toezicht. En zo bij kunnen dragen aan waardevol leven en zinvol werk voor cliënten en medewerkers van Zuidwester.