Directeur-bestuurder

open vacature De Raad van Toezicht van het Lingecollege is op zoek naar een onderwijskundig sterk, koersvast en betrokken directeur-bestuurder. U legt direct verantwoording af aan de Raad van Toezicht en geeft leiding aan de locatieleiders en de ondersteunende staf. Indirect geeft de directeur-bestuurder leiding aan alle medewerkers van de school.

Als directeur-bestuurder draagt u zorg voor de samenhang, ontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs van het Lingecollege. U geeft op open en consistente wijze vorm en inhoud aan de verbeteringen op het gebied van onderwijs en omtrent de ingezette organisatieontwikkeling. De komende jaren zullen op het Lingecollege in het teken staan van onderwijskwaliteit, ontwikkeling en verbinding. Onder uw leiding wordt de ontwikkeling naar een professionele cultuur zorgvuldig en consequent vormgegeven. 

Voor uw medewerkers vervult u een voorbeeldfunctie. U bouwt de nieuwe managementstructuur qua taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, verder uit. Delegeren betekent voor u daadwerkelijk loslaten. Hiermee stimuleert u de collega’s tot het nemen van (meer) verantwoordelijkheid. Dit alles met als doel dat een inspirerend en stimulerend managementteam leiding geeft aan het onderwijs en aan de medewerkers. Met uw stijl van werken en communiceren creëert u een open en constructieve samenwerking met de Raad van Toezicht, het managementteam en de medezeggenschap. 

Als directeur-bestuurder levert u een sturende en proactieve bijdrage aan de totstandkoming van strategisch beleid. Wat betreft de externe rol participeert u actief in zowel bestuurlijke samenwerkingsverbanden als lokale omgeving. Uw functie en inzet maken het verschil in de continuïteit en de verankering van het Lingecollege in de regio.

  • Standplaats: Tiel
  • Salaris: min. € 7.687,- en max. € 11.194,- bruto per maand
  • Sluiting reactietermijn: 30 augustus 2024
  • 1e gespreksronde: 11 september 2024
  • 2e gespreksronde: 17 september 2024


Sollicitatieformulier