Lid College van Bestuur

open vacature De Raad van Toezicht van Stichting Het Rijnlands Lyceum is op zoek naar een ambitieus, kwaliteitsgedreven en toekomstgericht lid College van Bestuur. Naast de voorzitter College van Bestuur, Arjan Kastelein, is behoefte aan een bestuurder met deskundigheid op het terrein van onderwijs en kwaliteitszorg aangevuld met expertise op het vlak van IT/digitalisering en/of personeel/HRM.

Samen met de voorzitter van het College van Bestuur heeft u de volgende collegiale taken en verantwoordelijkheden:
 • ontwikkelen en uitvoering geven aan de strategische koers van de organisatie;
 • ontwikkelen van de kaders voor onderwijs, kwaliteitsbeleid en de bedrijfsvoering en deze vaststellen, inclusief het organiseren van de benodigde expertise voor de realisatie c.q. de ondersteuning van de rectoren en directeuren;
 • in gezamenlijkheid leidinggeven aan de rectoren, directeuren en stafmanagers;
 • bevorderen van de kwaliteitscultuur en de samenwerking tussen de scholen onderling en die met het bestuursbureau;
 • adequate en consistente informatievoorziening zowel aan de interne als de externe toezichthouder, het afleggen van verantwoording aan hen over het gevoerde beleid, de kwaliteit van het onderwijs, de bedrijfsvoering en de afgesproken strategische doelstellingen. 
Bij alle resultaatgebieden vraagt de internationale context extra aandacht.

 • Standplaats: Leidschendam-Voorburg
 • Salaris: min. € 8.379,- en max. € 12.302,- bruto per maand
 • Sluiting reactietermijn: 1 september 2024
 • 1e gespreksronde: 19 september 2024
 • 2e gespreksronde: 27 september 2024
 • 3e gespreksronde: n.n.b.


Sollicitatieformulier