Voorzitter College van Bestuur

open vacature De Raad van Toezicht van voCampus is op zoek naar een verbindend, krachtig en authentiek voorzitter College van Bestuur.

Als voorzitter draag je verantwoordelijkheid voor de portefeuilles onderwijs, kwaliteitszorg, personeel en regionale samenwerking. Het lid College van Bestuur, de heer Ger Boonen, heeft de portefeuilles kansengelijkheid, bedrijfsvoering, huisvesting en ICT. De bestuurders zijn goed op de hoogte van elkaars portefeuille en kunnen elkaar vervangen waar nodig.

De opdracht voor jou als voorzitter College van Bestuur luidt:
 • het ontwikkelen van een duurzame strategische visie, waaronder een visie op de samenwerking met het toeleverend en vervolgonderwijs en andere partners in de regio;
 • in navolging van de gekozen koers de onderlinge verbinding en synergie tussen de scholen verder versterken, met erkenning van eigenheid van de afzonderlijke scholen;
 • de strategische visie zoals beschreven in ‘de ontwikkelkoers’ toekomstgericht operationaliseren, implementeren en borgen;
 • het vormgeven en inzichtelijk maken van onderwijskwaliteit, hierin zorgdragen voor die informatie die het bestuur en de leden van het team van rectoren/directeuren ondersteunen in het verantwoorden hiervan;
 • het versterken van strategisch HRM-beleid, met het oog op het belang van en de positionering van voCampus als aantrekkelijk werkgever;
 • blijvende aandacht voor de ontwikkeling van een professionele cultuur op het niveau van de rectoren/directeuren met kernbegrippen als: gespreid leiderschap, teamontwikkeling, scholing, talentontwikkeling, kennisontwikkeling en samenwerking;
 • het actief vertegenwoordigen van voCampus in diverse gremia en netwerken. Alert en actief nieuwe kansen creëren en benutten voor het profileren van voCampus en het onderhouden respectievelijk aangaan van strategische samenwerkingsrelaties.


 • Standplaats: Nijmegen
 • Salaris: conform CAO-bestuurders funderend onderwijs, klasse F
 • Sluiting reactietermijn: 10 september 2024
 • 1e gespreksronde: 26 september 2024
 • 2e gespreksronde: 9 oktober 2024
 • 3e gespreksronde: 14 oktober 2024


Sollicitatieformulier